Magyar-román kétnyelvű kereskedelmi jogi és fogyasztóvédelmi jogi adatbázis

EU támogatásból valósult meg a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának és a Nagyváradi Egyetem Jogi Karának HURO/0901/026/2.1.2 számú „Magyar és román kétnyelvű kereskedelmi jogi és fogyasztóvédelmi jogi adatbázis” című közös projektje. 

A két egyetemi partner 2010-ben pályázatot nyújtott be egy olyan kétnyelvű jogi adatbázis létrehozására, melynek célja, hogy a két ország vállalkozóinak és fogyasztóinak nyújtson alapvető és naprakész információkat a kereskedelmi jog és a fogyasztóvédelmi jog szabályairól. Az adatbázis közérthetően tartalmazza a befektetés, vállalkozásnyitás előtt álló gazdasági szereplők számára a két ország legfontosabb társasági jogi és szerződési jogi előírásainak összefoglalóit, valamint a fogyasztók számára nyújt segítséget az őket megillető jogokról, igényeik érvényesítésének lehetséges módozatairól. 

A projekt bekerülési költsége 23,792.06.- EUR volt, melyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújtott társfinanszírozást. 

Az adatbázis közvetett célja a gazdasági szereplőkkel való kölcsönös együttműködés, a szereplők közötti elméleti- és gyakorlati ismeretek cseréje, a magyar és román kereskedelmi- és fogyasztóvédelmi jog területén felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek kutatása, valamint javaslattétel a jogterület fejlődési irányaira.

Ennek érdekében a projekt partnerek, a kereskedelmi kamarák és fogyasztóvédelmi ügynökségek rendszeresen egyeztetnek egymással.

A weboldalon található információk reményeink szerint hozzásegítik a gazdaság szereplőit a határ két oldalán új gazdasági kapcsolatok létesítéséhez.